วนอุทยานสระนางมโนราห์

วนอุทยานสระนางมโนราห์

น้ำตกสระนาใมโนราห์เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ลักษณะเด่นของที่นี่คือธารน้ำตก ซึ่งเกิดจากลำธารที่ไหลจากไหล่เขาสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดปี นอกจากนั้นยังเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีระยะทางประมาณ 2 กม. ในเส้นทางจะพบถ้ำปลาหน้าผาหินปูนที่ถูกกัดเซาะเป็นรูปร่างต่างๆ ต้นขี้หนอนขนาดหลายคนโอบและถ้ำเปลือกหอย มีฟอสซิลอายุหลายพันปีและถ้ำค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวจำนวนมาก ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเพียง 20 นาที

Comments

Popular Posts