ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋

ขอพรสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับทะเลและการค้าที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋  
ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ หรือ “โป๋อ๊าม” แห่งนี้สันนิษฐานว่าอาคารศาลเจ้าถาวรในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456 ภายในศาลเจ้ามีเทพประธานคือ “เจ้าแม่ม่าจ้อโป๋” (เจ้าแม่ม่าจู่) ซึ่งนับถือกันว่าเป็นเจ้าแม่แห่งทะเลที่บรรดาชาวประมง นักเดินเรือ และพ่อค้าวานิชให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก 


โครงสร้างหลังคาแบบจีนดั้งเดิมที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้


ศาลเจ้าแห่งนี้มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือกระถางธูปจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.” ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ.2453 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ จิตกรรมฝาผนังเขียนด้วยพู่กันและหมึกจีน บนผนังด้านซ้ายและขวาภายในอาคารศาลเจ้าแสดงเรื่องราว “สามก๊ก” และเรื่อง “ห้องสิน” แปลว่าสถาปนาเทพเจ้า ซึ่งจัดเป็นจิตรกรรมฝาผนังพู่กันและหมึกจีนโบราณ 1 ใน 3 ศาลเจ้าในประเทศไทยเทศกาลที่สำคัญคือเทศกาลแห่เก่ว (เกี๊ยว)  ไหว้เต่าในช่วงตรุษจีน  งานวันเกิดเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ประมาณช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. และเทศกาลถือศีลกินผัก ในช่วงเดือน 9 ของจีน


The magic eye painting


The magic ear painting


The holy carriages for the gods and goddesses.

Comments

Popular Posts